BIOTHERM 2-8 C°

OCS Ana Group oferuje serwis w transporcie umożliwiającym utrzymanie łańcucha chłodniczego i dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi w pełni odpowiadały obowiązującym standardom a jednocześnie  spełniały potrzeby klienta.
Substancje szczególnie wrażliwe na zmianę temperatury to m.in. ludzkie i zwierzęce tkanki i organy, wszelkiego rodzaju preparaty laboratoryjne, próbki medyczne i leków, odczynniki chemiczne jak również różnego rodzaju żywność.
Zapotrzebowanie na tego typu transport w kontrolowanej temperaturze nieustannie wzrasta i stawia coraz wyższe restrykcje. Dzięki zastosowaniu specjalnych opakowań takich producentów jak :
Credo, Peli, Chronos czy Intelsius i urządzeń do pomiaru temperatury przewożone substancje nie zmieniają składu chemicznego pod wpływem wahań temperatury.
Wykazani producenci bardzo ściśle z nami współpracują i oczekują pełnych raportów z przebiegu doręczeń przesyłek by upewnić się, że ich produkty spełniają najwyższe wymagania stawiane przez przepisy i wymagania wszelkich instytucji.

Każde z opakowań jest przystosowane do umieszczenia rejestratorów temperatury, które można sobie w dowolny sposób zaprogramować, a ich różnorodność i specyfikacja jest osiągalna pod linkiem REJESTRATORY

KATEGORIA PRODUKTU „A” z wypełnieniem wkładów schładzających między 2-8 C° na czas 96 godzin
Kod ProduktuBT056PBT057P
Nazwa ProduktuBioTherm 30 A
HP 2~8 96 Lato
BioTherm 30 A
HP 2~8 96 Zima
Wymiary Zewnętrzne w mm465 x 458 x 478 465 x 458 x 478 mm
Wymiary Kieszonki Wewnętrznej125 x 170 mm125 x 170 mm
Pojemność2,00 L2,00 L
Waga10,2 kg9,0 kg
Waga Wolumetryczna17 kg / vol17 kg / vol
Czas Utrzymania Stabilności9696
KATEGORIA PRODUKTU „B” z wypełnieniem wkładów schładzających między 2-8 C° na czas od 48 godzin do 96
Kod ProduktuBT068PBT054PBT030P
Nazwa ProduktuBioTherm 10
HP 2-8
BioTherm 15
HP 2-8
BioTherm 30
HP 2-8 Lato
Wymiary Zewnętrzne w mm357 x 309 x 315 403 x 396 x 416 465 x 458 x 478
Wymiary Wewnętrzne w mm192 x 142 x 79225 x 145 X 160275 x 190 x 220
Pojemność2,10 L5,20 L11,5 L
Waga4,1 kg6,0 kg9,7 kg
Waga Wolumetryczna5,8 kg / vol11,1 kg / vol17,0 kg / vol
Czas Utrzymania Stabilności489696
KATEGORIA PRODUKTU „B” z wypełnieniem wkładów schładzających między 2-8 C° na czas od 48 godzin do 96
Kod ProduktuBT061PBT070PBT071P
Nazwa ProduktuBioTherm 30
HP 2-8 Zima
BioTherm 45
HP 2-8 Lato
BioTherm 45
HP 2-8 Zima
Wymiary Zewnętrzne w mm465 x 458 x 478570 x 520 x 440570 x 520 x 440
Wymiary Wewnętrzne w mm275 x 190 x 220345 x 325 x 175345 x 325 x 175
Pojemność11,5 L19,6 L19,6 L
Waga8,5 kg11,5 kg9,9 kg
Waga Wolumetryczna17,0 kg / vol21,7 kg / vol21,7 kg / vol
Czas Utrzymania Stabilności969696
Opakowania z zakresem temperatur 2-8 C° – czas utrzymania stabilności 36 godzin
Kod ProduktuBTD7PBTD10PBTD15P
Nazwa ProduktuBioTherm Domestic 7
z PharmaChills
BioTherm Domestic 10
z PharmaChills
BioTherm Domestic 15 Kategoria A & B
z PharmaChills
Wymiary Zewnętrzne w mm308 x 308 x 310357 x 309 x 315 403 x 396 x 416
Wymiary Wewnętrzne w mm195 x 110 x 170258 x 208 X 128258 x 152 x 258
Pojemność3,6 L6,8 L10,1 L
Waga1,7 kg2,7 kg3,3 kg
Waga Wolumetryczna4,9 kg / vol5,8 kg / vol11,1 kg / vol
Czas Utrzymania Stabilności363636
Opakowania z zakresem temperatur 2-8 C° – czas utrzymania stabilności 36 godzin
Kod ProduktuBTD30PBTD45P
Nazwa ProduktuBioTherm Domestic 30
Kategoria A & B
z PharmaChills
BioTherm Domestic 45
z PharmaChills
Wymiary Zewnętrzne w mm465 x 458 x 478570 x 520 x 440
Wymiary Wewnętrzne w mm305 x 230 x 305400 x 270 x 300
Pojemność21,3 L32,4 L
Waga4,9 kg8,3 kg
Waga Wolumetryczna17,0 kg / vol21,7 kg / vol
Czas Utrzymania Stabilności3636