full

Opakowania do transportu

Firma OCS realizując transport drogowy oraz lotniczy zapewnia odpowiednie opakowania do transportu w kontrolowanej temperaturze. Podstawowym zadaniem opakowania jest zabezpieczenie towaru, ochrona przed uszkodzeniem lub podczas transportu produktów mrożonych przegrzaniem i rozmrożenia zawartości. Realizując transport drogowy zdajemy sobie sprawę, że ochrona zawartości przesyłki przed czynnikami zewnętrznymi jest najważniejsza, dlatego opakowania, jakimi dysponujemy spełniają określone wymagania stawiane przez firmy.

Zawartość przesyłki narażona jest na zmiany temperatury nie tylko podczas transportu, lecz również podczas składowania, magazynowania lub podczas między-przeładunku. Zmiany temperatury następują podczas transportu łączonego lotniczego z drogowym w momencie przeładunku z samolotu do samochodu. Realizując transport łączony, drogowy z lotniczym szczególny nacisk kładziemy na zapewnienie odpowiednich opakowań dla różnych grup towarów.

Naszą dewizą jest: jedna firma transportowa, która zapewnia odpowiednie warunki transportu w tym i opakowania aż do dostarczenia przesyłki na miejsce docelowe.

Opakowania

Odpowiednio zaprojektowane opakowania do transportu, jakimi dysponujemy zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury w określonym czasie. Decydując się na wybór opakowania dla danego produktu, musimy wziąć pod uwagę szereg istotnych czynników. Specjaliści firmy OCS uwzględniają najpierw rodzaj towaru (wymiary, masę i kształt) oraz zakres temperatury, w jakiej powinien odbywać się transport. Na końcowy dobór opakowania dla danego produktu lub grupy produktów ma również wpływ wybór sposobu transportu towaru od producenta do odbiorcy. Jest to bardzo ważne podczas transportu w suchym lodzie, ponieważ opakowania muszą spełniać wytyczne dla transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych IATA.

Należy wziąć również pod uwagę, że rodzaj i jakość zastosowanego opakowania do transportu ma wpływ na:

 • technikę wykonywanych prac przeładunkowych
 • na wysokość kosztów transportu
 • efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Uwzględniając powyższe wymagania nasi specjaliści przedstawią ofertę realizacji usługi z zastosowaniem odpowiednich opakowań.

Realizując transport w kontrolowanej temperaturze zapewniamy opakowania, które gwarantują zapewnienie odpowiednich warunków w zakresie:

 • Transport w stanie głębokiego zamrożenia w temperaturze od – 65°C do – 85°C 
 • Transport produktów mrożonych w temperaturze od 0 °C do – 18 °C
 • Transport produktów schłodzonych +2 °C +8 °C lub +15 °C + 25 °C
 • Transport w suchym lodzie zarówno drogowy jak i lotniczy.

 

Opakowania do transportu w kontrolowanej temperaturze

Opakowania do transportu w kontrolowanej temperaturze dedykowane są dla:

 • Branży Farmaceutycznej
 • Branży Medycznej
 • Branży Weterynaryjnej
 • Branży Spożywczej
 • Branży Gastronomicznej
 • Branży Kosmetycznej

Dysponujemy odpowiednimi opakowaniami do transportu w kontrolowanej temperaturze znanych firm takich jak: Credo, Peli, Chronos oraz Intelsius. Opakowania do transportu w kontrolowanej temperaturze posiadają certyfikaty Ministerstwa Zdrowia oraz spełniają wymogi do transportu lotniczego IATA.