Samolot OCS ANA CARGO

Odprawa Celna

Formalności celne to nierozłączny element w przypadku przesyłek międzynarodowych. Wysyłka przesyłek nie dokumentowych, czyli paczek, palet poza terytorium krajów Unii Europejskiej wymaga dokonania odprawy celnej. Nasz zespół z działu celnego pomoże nad przebiegiem prawidłowej odprawy celnej jak również pomoże w skompletowaniu i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Pozwalamy sobie jednak opisać kilka podstawowych tematów, które będą pomocne podczas przygotowań do wysłania przesyłki celnej.

Kod kreskowy podczas skanowaniaPrzesyłki nie dokumentowe dzielimy na:
1. wzory,
2. próbki,
3. prezenty.
Jak również na pełnowartościowe lub handlowe.
Wartość do 22 eur na fakturze proforma dotyczyć będzie punktów 1,2 oraz 3, wówczas stosuje się odprawę zbiorczą uproszczoną i nie otrzymacie Państwo żadnego dokumentu z urzędu celnego stwierdzającego przekroczenia granicy .
Jeśli jednak Państwo zgłoszą nam chęć dokonania indywidualnej odprawy celnej paczki o wartości do 22 eur wówczas będzie potrzeba przygotowania dodatkowych dokumentów. Paczki i palety o wartości powyżej 22 eur podlegają z automatu pełnej odprawie celnej.

Poniżej podajemy opis tematów jaki powinien się znaleźć n fakturze sprzedaży/handlowej/komercyjnej:
 1. Nagłówek „Faktura” („Proforma” dotyczy wzorów, próbek lub prezentów o łącznej wartości poniżej 22 eur).
 2. Dokładna nazwa i adres Nadawcy.
 3. Dokładna nazwa i adres Odbiorcy.
 4. Data faktury.
 5. Numer faktury.
 6. Pełny opis każdego towaru (numery wewnątrz katalogowe są niewystarczające dla Urzędu Celnego, dlatego prosimy, aby wszystkie towary zostały starannie opisane).
 7. Kraj pochodzenia każdego towaru ( tam gdzie towar był wyprodukowany).
 8. Prosimy załączyć informację (jeśli jest znana) nawiązująca do kodu towaru.
 9. Liczba poszczególnych towarów.
 1. Właściwa waluta, w której wyrażana jest wartość towaru.
 2. Podsumowanie łącznej wartość wszystkich towarów objętych fakturą.
 3. Warunki transakcji INCOTERMS oparte są na podziale płatności transportowych pomiędzy sprzedawcą i nabywcą towarów.
 4. Waga brutto (waga wraz z opakowaniem), waga netto (waga bez opakowania) oraz liczba elementów wraz z wymiarami poszczególnych opakowań.
 5. Wymagane jest oświadczenie brzmiące następująco: „Deklaruję, że wszystkie podane informacje są prawdziwe”.
 6. Faktura musi być podpisana.
 7. Dokument powinien być wystawiony w min 4 egzemplarzach.
Cło i Podatek

Cło importowe jest płatne w Urzędzie Celnych lub jego jednostkach w chwili gdy towar jest importowany do danego kraju a wysokość cła ustalane jest na bazie klasyfikacji opartej na procentowej wartości clonego towaru wyliczonego przez urzędnika celnego.

Podatek jest podatkiem obrotowym, w którym towary są sprzedawane gdzie stawki różnią się w zależności od kraju pochodzenia. Stawka jest różna w zależności z którego kraju do którego jest przesyłana paczka a opłata pobierana jest od wszystkich transakcji sprzedaży.

Jakie rodzaje odpraw stosujemy

Oferujemy możliwość dokonania odpraw celnych w naszej sieci dla:

 • Przesyłkach kurierskich lotniczych
 • Export Lotniczy
 • Import Lotniczy
 • Dedykowane frachty
 • Przesyłki w Tranzycie Celnym

Pragniemy poinformować, że świadczymy usługi dla firm jak również dla osób fizycznych.

Odprawa dla Firm

Jeśli odprawa celna jest dokonywana dla FIRM to niezbędne są następujące dokumenty:

 • Upoważnienie (podpisane przez właściciela firmy lub osoby posiadające notarialną zgodę na reprezentowanie firmy) PDF
 • KRS / Wpis do Działalności Gospodarczej – kopia
 • Regon – kopia
 • NIP – kopia
 • Dowód Opłaty Skarbowej w wysokości 17,00 PLN
 • EORI

Służymy również wzorem naszej Faktury w serwisie exportowym PDF

Odprawa dla osób fizycznych

Jeśli odprawa celna jest dokonywana dla osoby fizycznej to niezbędne są:

 • Upoważnienie PDF
 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu
 • Pismo z nadaniem numeru NIP
 • Dowód Opłaty Skarbowej w wysokości 17,00 PLN

Służymy również wzorem naszej Faktury w serwisie exportowym PDF

Przesyłki lotnicze import – eksport

 1. Zgłoszenie towaru do odprawy celnej:
  • 0 – 150 kg – 200,00 PLN
  • 151 – 300 kg – 240,00 PLN
  • 301 – 500 kg– 280,00 PLN
  • 501 – 700 kg– 300,00 PLN
  • 701 – 1000 kg– 340,00 PLN
  • Powyżej 1000 kg– 45,00 PLN za każde 500kg
 2. Opracowanie dokumentu SAD i DWC
  • za pierwszą pozycję taryfy celnej– 200,00 PLN
  • za każdą następną– 40,00 PLN
 3. Rewizja towaru– 100,00 PLN

WARTOŚĆ USŁUGI: do sumy cen podanych w punktach 1, 2, 3 doliczamy podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku eksportu VAT wynosi 0%.

EORI

Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych.
Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.
Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE, zapewnia administracjom celnym państw członkowskich bieżącą informację o podmiotach uczestniczących w czynnościach celnych. Natomiast przedsiębiorcom umożliwia dostęp do określonych danych nt. innych podmiotów gospodarczych (za uprzednią zgodą tych podmiotów).
Przedsiębiorcy mający siedzibę w UE są rejestrowani w systemie EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę (tj. w systemie polskim nie są rejestrowani przedsiębiorcy z innych państw członkowskich).
W przyszłości System EORI ma spełniać rolę systemu wspomagającego również inne systemy informatyczne administracji państw członkowskich (np. administracji podatkowych, organów weterynaryjnych, służb fitosanitarnych itp.).

Od 01-09-2010 działa nowy Rejestr celny EORI

Kalkulator do wyliczania cła

Wychodząc naprzeciw Państwu umieściliśmy przydatne narzędzie Urzędu Celnego do wyliczania cła wyszukując towaru po taryfie celnej.

INCOTERMS 2010

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie obowiązującą wersją (od 1 stycznia 2011) jest Incoterms 2010, która zastąpiła Incoterms 2000.

SPECYFIKACJAWyjazd z magazynuKoszty transportu głównego nieponoszone przez sprzedającegoKoszty transoortu głównego ponoszonego przez sprzedającegoOpłaty związane z wysyłką opłacone do momentu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia
Incoterms / KosztEXWFCAFASFOBCFRCIFCPTCIPDATDAPDDP
PakowanieSSSSSSSSSSS
Załadunek w magazynieKSSSSSSSSSS
Transport wstępnyKSSSSSSSSSS
Odprawa celna eksportowaKSSSSSSSSSS
Obsługa przy wyjeździeKKKSSSSSSSS
Transport głównyKKKKSSSSSSS
Ubezpieczenie transportuKKKKKSKSSSS
Obsługa po przyjeździeKKKKKKKKSSS
Odprawa celna importowaKKKKKKKKKKS
Transport końcowyKKKKKKKKKKS
Rozładunek w magazynieKKKKKKKKKKS
S - Koszt ponoszony przez sprzedającego
K - Koszt ponoszony przez kupującego

EXW (Ex Works) – z zakładu (wpisać oznaczone miejsce dostawy)
Obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego w punkcie wydania (np. magazyn, zakład sprzedającego). Od tego miejsca kupujący ponosi ryzyko oraz wszystkie koszty i obowiązki, łącznie z załadunkiem towaru na środek transportu oraz dokonaniem formalności celnych w eksporcie.

FCA (Free Carrier) – dostarczony do przewoźnika (wpisać oznaczone miejsce dostawy)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi) wyznaczonemu przez kupującego w zakładzie sprzedającego (wówczas ma obowiązek załadować towar na środek transportu) lub w innym, wyznaczonym miejscu (wówczas ma obowiązek dostarczyć towar, gotowy do wyładunku, na środku transportu), a także dokonanie formalności celnych w eksporcie. Obowiązkiem kupującego jest przejęcie ryzyka oraz zawarcie umowy przewozu do wyznaczonego miejsca dostawy, a także poinformowanie sprzedającego o nazwie przewoźnika, terminie załadunku oraz rodzaju środka transportu.

CPT (Carriage Paid to) – przewóz opłacony do (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi (od tego miejsca ryzyko ponosi Kupujący) oraz zawarcie umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia oraz opłacenie jego kosztów. Obowiązkiem kupującego jest poniesienie wszystkich kosztów związanych z towarem podczas jego przewozu do miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem tych, które obciążyły sprzedającego na podstawie umowy o przewóz.

CIP (Carriage and Insurance Paid to) – przewóz i ubezpieczenie opłacone do (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
W porównaniu do formuły CPT, zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony
o zawarcie umowy ubezpieczenia i pokrycie jego kosztów oraz przekazanie kupującemu dowodu ubezpieczenia, aby mógł on dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela – w przypadku uszkodzenia czy utraty towaru. Pozostałe obowiązki stron są takie jak w CPT.

DAT (Delivered at Terminal) – dostarczony do terminalu (wpisać oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub innym wskazanym miejscu przeznaczenia. Od tego miejsca koszty oraz ryzyko ponosi kupujący.

DAP (Delivered at Place) – dostarczony do miejsca (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Od tego miejsca koszty oraz ryzyko, w tym wyładunku, ponosi kupujący.

DDP (Delivered Duty Paid) – dostarczony, cło opłacone (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz postawienie go do dyspozycji kupującego, oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Obowiązkiem kupującego jest wyładunek towaru.

CFR – COST AND FREIGHT (koszt i fracht)
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar na pokład statku oraz do zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów i frachtu. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę tak jak w regule FOB.

CIF – COST INSURANCE FREIGHT (koszt ubezpieczenie fracht)
Obowiązki sprzedawcy takie jak w regule CFR, sprzedawca ponadto obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę tak jak w regule FOB.